Spojte se s námi +420 704 412 301
Napište nám info@pbzk.cz


Cílem projektu je zlepšení situace podpořených osob ve smyslu zajištění jejich pravidelnějšího a kvalitnějšího stravování a zvýšení dostupnosti hygienických prostředků, základních domácích potřeb, textilních výrobků a školních pomůcek pro tyto osoby. Stany, spacáky a karimatky budou distribuovány zejména osobám bez domova s cílem alespoň částečně zlepšit jejich situaci, pokud nelze v konkrétním případě jejich ubytování řešit jiným způsobem. Poskytování potravinové a materiální pomoci doplní nebo rozšíří stávající aktivity partnerských organizací a umožní jim tak podpořit více osob nebo je podpořit i intenzivněji. Projekt počítá s podporou 284 987 unikátních osob v případě potravinové pomoci a 233 906 unikátních osob v případě materiální pomoci. Potravinová a materiální pomoc sice ze své povahy může uspokojovat pouze základní životní potřeby, nicméně zprostředkovaně může přispívat i k uspokojování dalších potřeb těchto osob tím, že tyto osoby budou moci použít svoje disponibilní prostředky i na jiné účely než pouze na uspokojování základních životních potřeb. Projekt též bude přispívat k vybudování kontaktu a důvěry mezi pracovníky partnerských organizací a klienty a bude jakousi vstupní branou pomoci, kdy při přijímání potravinové a materiální pomoci jsou klienti více ochotní navázat kontakt a případně vyslechnout rady a doporučení pracovníků zapojených organizací. Dalším cílem projektu je tedy i vhodné a citlivé nasměrování osob z cílových skupin k dlouhodobějšímu řešení svojí situace, tedy k řešení příčin problémů, a to prostřednictvím poskytování doprovodných opatření spolu s potravinovou a materiální pomocí. Projekt tedy může tímto způsobem přispět ke zmírnění chudoby a sociálního vyloučení podpořených osob. Projekt vzhledem ke svému nastavení a flexibilitě bude schopen rychle reagovat i v situacích, kdy z nejrůznějších důvodů nelze použít jiné nástroje pomoci a vytvoří tak určitou záchrannou brzdu pro řešení takových situací (např. v případě migračních krizí).

Kontaktní formulář

Prohlašuji, že jsem se seznámil(a) se Zásadami zpracování osobních údajů a chci odeslat formulář.

Naši partneři

Facebook