Říjen 2017

Množství potravin distribuovaných potravinovou bankou meziročně narůstá

Posláním Potravinové banky ve Zlínském kraji, z. s. je boj proti hladu a proti plýtvání potravinami.  Cílem Potravinové banky ve Zlínském kraji je získávat přebytečné potraviny a bezplatně je distribuovat organizacím, které pomáhají rodinám i jednotlivcům v potravinové nouzi. Množství distribuovaných potravin bankou meziročně narůstá, v roce 2016 jsme distribuovali celkem 23,5 tuny potravin, v září 2017 stejný údaj dosáhl hodnoty 28 tun. Děkujeme našim dodavatelům i odběratelům za spolupráci.