Říjen 2016

  • Evropská federace potravinových bank (FEBA) pořádala ve dnech 3. – 6. 10. 2016 v italském Miláně seminář na téma Řízení a rozvoj potravinových bank. Zúčastnila se ho naše členka předsednictva Kateřina Pivoňková. Jednotlivé prezentace a přednášky pro účastníky z různých evropských zemí zahrnovaly všechny aspekty činnosti potravinových bank. Zvláště inspirativní byla témata týkající se zapojení dobrovolníků do činnosti i řízení, logistika skladu a možnosti uchování a darování jídla z restaurací a jídelen.