Květen 2016

  • Ve středu 18.5.2016 proběhlo první setkání odběratelů a spolupracujících organizací. Program setkání mimo jiné zahrnoval informace o dosavadní činnosti a aktuální nabídku potravinové banky, vize na rok 2016, informace o výzvě Operačního programu Potravinová a materiální pomoc.
  • Začátkem května nastoupila do potravinové banky nová provozní pracovnice Marcela Grygerová, kterou můžete kontaktovat na telefonu 704 412 301.