Květen 2015

  • Představení záměru na konferenci Sdílení dobré praxe NZDM ve Zlínském kraji za účasti pracovníků odborů sociálně právní ochrany dětí
  • Podání žádosti o grant Adventní koncerty v České televizi/
  • Vydáno povolení k veřejné sbírce
  • Příprava veřejné sbírky v průběhu Open air koncertu Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně
  • Oslovování dárců
  • Setkání s představiteli Potravinové banky v Ostravě, koordinace převodu dárců i odběratelů potravinové pomoci