Březen 2015

  • Seminář na krajském úřadě ve Zlíně za účasti krajské radní, předání informací o záměru potravinové banky pro představitele a pracovníky obcí a měst ve Zlínském kraji.
  • Ustavující schůze spolku Potravinová banka ve Zlínském kraji, z. s./