Jak se stát odběratelem potravinové pomoci z Potravinové banky ve Zlínském kraji?

Potravinová banka předává potraviny výhradně přes organizace, které se věnují práci s lidmi v nouzi. Odběratelem se může stát:

  • organizace poskytující sociální služby
  • obecní nebo městský úřad, resp. jeho sociální odbor
  • farnost
  • organizovaná občanská iniciativa

Pokud potřebujete potravinovou pomoc pro lidi, o které se staráte, kontaktujte nejprve naší provozní pracovnici. Zašlete jí vyplněnou Kartu odběratele. Zajímá nás, o jakou skupinu lidí se staráte, komu a jak budete potravinovou pomoc rozdávat, jaké máte skladovací prostory a možnosti dopravy. Na základě toho uzavřeme Smlouvu o potravinové pomoci. V ní jsou dohodnuty podmínky předávání, uchovávání a distribuce potravin. Také sjednáváme manipulační poplatek, jehož výše závisí na velikosti a typu odběratelské organizace.