Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II

Financování projektu

Projekt „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II“ s registračním číslem CZ.30.X.X/0.0/0.0/16_004/0000008 je projektem financovaným z prostředků Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomoci a státního rozpočtu ČR (evropský podíl financování činí 85 % a národní podíl činí 15 %).

Cíl projektu

Cílem projektu je pomoci lidem ve vážné sociální nouzi překlenout těžké životní období poskytnutím potravinové či materiální pomoci a současně je prostřednictvím doprovodných opatření vhodně nasměrovat a motivovat k dlouhodobějšímu řešení jejich problémů, tedy k řešení příčin jejich obtížné životní situace. Tímto projektem zajišťuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR distribuci základních potravin, hygienických potřeb, základních domácích potřeb a některých textilních výrobků nejchudším občanům ČR. Nově je též plánována distribuce stanů, spacáků a karimatek pro řešení nouzových situací osob bez domova a byla distribuce školních pomůcek pro děti z rodin ve vážné sociální nouzi.

Dosud poskytnutá pomoc

Za dobu své realizace (od 1. 10. 2016 do 30. 6. 2023) Potravinová banka ve Zlínském kraji, z.s. pomůže 4 000  osobám v rámci potravinové a 3 750 osobám v rámci materiální pomoci. Celkem budou za dobu trvání projektu (od 1.10.2016 do 30.6.2023) rozdány komodity v celkové hodnotě 5.890.000,- Kč nejchudším obyvatelům Zlínského kraje (z toho potraviny ve výši 2.480.000,- Kč- plánovaná celková částka pro danou část, hygiena ve výši 1.700.000,- Kč – plánovaná celková částka pro danou část, základní domácí potřeby ve výši 500.000,- Kč – plánovaná celková částka pro danou část, textil ve výši 900.000,- Kč – plánovaná celková částka pro danou část a školní pomůcky ve výši 310.000,- Kč – plánovaná celková částka pro danou část). K 30.09.2020 bylo rozdáno 26,508 tun potravin, 59.436 kusů hygienických potřeb, 10.847 kusů základních domácích potřeb, 9.274 kusů textilu a 941 kusů balíčků se školními potřebami.

Co je předmětem pomoci

V rámci potravinové pomoci je distribuováno celkem 51 druhů potravin, např. se jedná se o potraviny jako je například mouka, čočka, cukr, těstoviny, masové konzervy nebo dětská výživa – mléčná a příkrmy masové, rybí, různé druhy instantních polévek. V rámci potravin jsou k dispozici jak produkty určené k přímé spotřebě určené pro ty, kteří nemají možnost vařit, tak suroviny k přípravě jídel. Materiální pomoc se skládá ze tří částí – hygienické potřeby (36 druhů – např. mýdlo – tuhé a tekuté, šampón, sprchový gel, zubní pasta + kartáček, gel na holení + holící strojek, dětské pleny, dětská kosmetika, prášky na praní, inkontinenční podložky, inkontinenční pleny aj.), základní domácí potřeby (20 druhů – hrnky, talíře, příbory, smetáky, kýble aj.) a textil (24 druhů – jedná se např. ponožky, spodní prádlo, čepice, rukavice, ručníky, osušky, deky aj.). Nově jsou distribuovány školní pomůcky – balíček školních pomůcek  obsahuje 21 položek (tužky, pastelky, lepidlo, nůžky, vodové barvy, pravítka, penál, box, pero,  temperové a vodové barvy, kružítko aj.). Důležitou součástí distribuce pomoci jsou také doprovodná opatření, která jsou všem podpořeným osobám v rámci potravinové a materiální pomoci nabízena s cílem dlouhodobějšího řešení jejich sociální situace. Mezi nejčastější doprovodná opatření patří buď poskytnutí sociálního poradenství nebo jeho zprostředkování či informování o možnostech další pomoci. Dále je poskytováno poradenství v oblasti nutriční výživy a zdravého stravování, finanční poradenství a poradenství v případě složitých životních situací. Mezi další doprovodná opatření pak také patří pomoc při hledání zaměstnání, doprovod na úřady, pomoc při prosazování oprávněných zájmů nebo organizování volnočasových aktivit.

Jak se pomoc dostane těm, kteří ji potřebují

Potravinová banka ve Zlínském kraji, z.s. distribuuje pomoc 10-ti  subpartnerským organizacím, kterými jsou neziskové organizace v rámci Zlínského kraje. Pomoc se tak může dostat k většímu okruhu potřebných osob. Organizace mají možnost v rámci projektu ze seznamu distribuovaných komodit objednat právě ty potraviny, hygienické potřeby a další komodity, které potřebují, a tím pádem nedochází k plýtvání.

Jaké skupiny lidí pomoc nejčastěji dostávají

Projekt „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II“ se zaměřuje na pomoc osobám v tíživé životní situaci ohroženým chudobou nebo osobám pod hranicí chudoby. Nejvíce podporovanou skupinou v rámci tohoto projektu jsou rodiny s dětmi ve věku do 15 let a matky samoživitelky. Podpora této skupiny je nově rozšířena o distribuci školních pomůcek. Dalším významným příjemcem především potravinové, ale i materiální pomoci jsou osoby bez domova. I v případě této ohrožené skupiny je plánováno rozšíření pomoci o distribuci stanů, spacáků a karimatek. Pomoc je poskytována i příslušníkům menšin nebo cizincům, osobám starším 65 let a v neposlední řadě i osobám zdravotně postiženým.

Informace za celý projekt „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II“ s registračním číslem CZ.30.X.X/0.0/0.0/16_004/0000008 najdete ZDE