Poslání

Posláním Potravinové banky ve Zlínském kraji, z. s. je boj proti hladu a proti plýtvání potravinami. Cílem Potravinové banky je získávat zdarma potraviny, zajišťovat jejich skladování a bezplatně je distribuovat organizacím, které pomáhají rodinám i jednotlivcům v potravinové nouzi.
Založením potravinové banky ve Zlínském kraji navazujeme na síť již fungujících potravinových bank v ostatních krajích České republiky. Ve Zlínském kraji potravinová banka umožní účinnou pomoc a spolupráci mezi dárci potravin a organizacemi, které pomáhají chudším rodinám i jednotlivcům.


Výroční zprávy

Výroční zpráva 2018
Výroční zpráva 2017


Zakládající organizace

Elim Vsetín, o.p.s, Horní Jasenka 119, Vsetín, ředitel Mgr. Miroslav Ildža
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s, Hrbová 1561, Vsetín, ředitel Mgr. Michal Trčálek
NADĚJE, pobočka Zlín, Okružní 5550, Zlín, ředitelka Mgr. Kateřina Pivoňková
Předseda: Mgr. Michal Trčálek