Poslání

Posláním Potravinové banky ve Zlínském kraji, z. s. je boj proti hladu a proti plýtvání potravinami. Cílem Potravinové banky je získávat zdarma potraviny, zajišťovat jejich skladování a bezplatně je distribuovat organizacím, které pomáhají rodinám i jednotlivcům v potravinové nouzi.
Založením potravinové banky ve Zlínském kraji navazujeme na síť již fungujících potravinových bank v ostatních krajích České republiky. Ve Zlínském kraji potravinová banka umožní účinnou pomoc a spolupráci mezi dárci potravin a organizacemi, které pomáhají chudším rodinám i jednotlivcům.


Výroční zprávy

Výroční zpráva 2020
Výroční zpráva 2019
Výroční zpráva 2018
Výroční zpráva 2017


Zakládající organizace

Elim Vsetín, o.p.s, Horní Jasenka 119, Vsetín, ředitel Mgr. Miroslav Ildža
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s, Hrbová 1561, Vsetín, ředitel Mgr. Michal Trčálek
NADĚJE, pobočka Zlín, Okružní 5550, Zlín, ředitelka Mgr. Renata Gabrhelíková
Předseda: Mgr. Michal Trčálek